Järveotsa Vutifarm

Matjama Põldvutifarm asutati 1978. aastal kohaliku Metsainstituudi poolt. Alates 2001. a. tegutseb farm Järveotsa vutifarmi nime all. Järveotsa vutifarmis on 10 000 põhikarja lindu. Põhitoodanguks on vutimunad ja –liha. Farm võimaldab toota kuni 12 miljonit muna ja 25 t liha aastas. Toodangut realiseeritakse valdavalt Eestis, väsel määral ka Soome.

Vutifarm

1976. a. asutati Eestisse Kaiavere põldvutifarm. Seal toodetud vuttide mune kasutati NSVL-s vaktsiinide valmistamiseks ja tegeldi tõuaretusega. Erinevaid tõuge ristates aretati seal uus tõug, mis 1988. a. tunnistati eesti põldvutiks. See on muna-lihatõugu lind, kaalub 200-300g ja muneb aastas 280-300 muna. Käesoleval ajal on eesti vutt kinnitatud ohustatud tõu liigiks (kuni 10000 isendit), Järveotsa Vutifarm on suurim eesti vuti populatsiooni säilitaja farm Eestis. Ohustatud eesti vuti tõu pidamiseks ja säilimiseks saab Järveotsa Vutifarm Ohustatud tõugu looma pidamise toetust MAK 2014-2020 meetmest 10.1.6.